top of page

כמות שעווה רצויה:
 

כמות שמן ריח רצויה:
 

0 גרם
 

0 גרם
 

מחשבון כמות שמן ריח לנרות

במחשבון זה נחשב כמה שמן ריח בגרמים צריך לשים לפי כמות השעווה, ואחוז השמן הרצוי בנר הסופי.

המלצה: לא רצוי להוסיף יותר מ15% שמן ריח בנר, ולכן המחשבון לא עובר את מספר זה.

כמות שעווה רצויה:
 

0 גרם
 

מחשבון כמות שעווה בכלי או בתבנית

במחשבון זה נחשב כמה שעווה (מסוגים שונים) ניתן לשים בכלי או בתבנית.

יש למלא את הכלי/התבנית במים פושרים בטמפרטורת חדר, ולמדוד על משקל את כמות המים בגרמים.

bottom of page